DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ

#TEMAT: KRADZIEŻE PRACOWNICZE W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH – niewygodny temat, ale realny problem. Jak im zapobiegać?

Spotykaliśmy się: 28 września 2020 r. w godz. 11.00-15.00

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ
W SZKOLENIU!

Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny, aby uzyskać najlepszą cenę:

1. Zgłoszenie dla:

Uczestnik 1.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 2.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 3.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 4.
E-mail
Stanowisko
2. Dane zamawiającego:
Kod pocztowy: -

3. Zgody formalne:

Zaznacz wszystkie

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Akceptuję regulamin korzystania z serwisu ClickMeeting

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, Poznań (dalej: My). Podane przez Państwa tutaj dane będziemy przetwarzać w celu marketingu towarów i usług sprzedawanych przez nasze wydawnictwo, jak również w celu przekazania ich naszym partnerom handlowym, których listę znajdziesz tutaj. Po przekazaniu Państwa danych do Naszych partnerów, powinni oni przesłać Państwu odrębne informacje o regułach przetwarzania Państwa danych. Wyrażone przez Państwa zgody mają charakter dobrowolny i przysługuje Państwu prawo ich wycofania pisząc na adres bok@forum-media.pl lub na adres: Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przez Forum Media Polska sp. z o.o. dokonanego przed otrzymaniem wycofania zgody. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Forum Media Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe znajdziesz tutaj. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przekazanie swoich danych marketingowych Partnerom i decydują się Państwo na wzięcie udziału w wyższej niż proponowana na stronie cenie, prosimy o kontakt pod adresem agata.nowacka@forum-media.pl w celu złożenia zamówienia.

Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego.
W przypadku braku takiego upoważnienia organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami udziału w wydarzeniu.„Pracownica magazynu zatrzymana za kradzież perfum”, „Uważaj na tanie smartfony i inne urządzenia. Mogą pochodzić z wielkiej kradzieży magazynu”, „Mieszkaniec powiatu olsztyńskiego podejrzany o zuchwałą kradzież z magazynu celnego”, „Pracownicy magazynu kurierskiego odpowiedzą za kradzież przesyłek” – to kilka nagłówków artykułów z ostatnich miesięcy, które dotyczą niewygodnego tematu, jakim są kradzieże pracownicze w obiektach magazynowych.

Jak szacuje jedna z firm audytorskich, w długie weekendy i weekendy wakacyjne odnotowano 40-proc. wzrost liczby kradzieży towarów. Zwiększone zapasy, które w ostatnich miesiącach wypełniają i wypełniać będą magazyny, mogą stać się celem kradzieży.

Jak zapobiegać znikaniu towaru z magazynu i tym samym – znikaniu zysku firmy?
Jeśli zarządzasz magazynem lub odpowiadasz za logistykę i łańcuch dostaw – nie może zabraknąć Cię na tym spotkaniu!

Szkolenie online odpowie na takie zagadnienia jak:

 • Poznaj wroga swojego magazynu, czyli sposoby kradzieży – na wstępie spotkania przeanalizujemy, jak pracownicy okradają magazyny. Poznasz kilka przykładów znikającego towaru, które mogą Cię zaskoczyć!
 • Loss prevention, a kradzieże zorganizowane – typ straty implikuje sposób walki z nią. Przeanalizujemy typologię kradzieży i przedstawimy niedoskonałości systemowe, które im sprzyjają z uwzględnieniem rodzaju obiektu magazynowego (składowanie drobnicy paletowej, kurierski, cross-dock).
 • Bardzo trudno udowodnić kradzież z magazynu bez przyłapania pracownika na gorącym uczynku. Znacznie łatwiej jest wprowadzić środki zapobiegające. Jakie działania prewencyjne możesz podjąć, by ograniczyć kradzieże pracownicze?
 • Najsłabsze ogniwa zabezpieczeń w magazynie – poznaj je, bo lepiej stratom zapobiegać, niż je leczyć. Analiza zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, które sprawią, że twój magazyn nie będzie krzyczał „zapraszam do kradzieży”!
 • Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży – co musisz wiedzieć i jak powinieneś działać po stwierdzeniu faktu kradzieży.
 • Szersza perspektywa: w procesie zarządzania ryzykiem podstawą jest definiowanie kluczowych ryzyk, prawdopodobieństwo ich materializacji i wpływu na biznes. Business Continuity Planning (BCP) dziś jest ważne jak nigdy dotąd. Posiadanie planów postępowania w kryzysie i planów zarządzania ciągłością działania powinno być normą, ale czy jest? Jak przygotować się do zdarzeń nieprzewidywalnych?

Wiedzą podzielą się:

JACEK GRZECHOWIAK
konsultant obszaru zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem

Doświadczony menedżer spraw korporacyjnych/ryzyka/audytu wewnętrznego/bezpieczeństwa z gruntownym doświadczeniem praktycznym w rozwoju i wprowadzaniu procedur zarządzania ryzykiem, procedur bezpieczeństwa, procedur administracyjnych w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Od ponad 20 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ok. 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas Polska. Zarządzał także bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach (m.in. Avon, Celsa).

Posiada gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, audytów bezpieczeństwa, zarządzania kontraktami, ubezpieczeń OC i majątkowych oraz zarządzania szkodami.

Jest audytorem wewnętrznym AOE, ISO 9001, TAPA FSR, posiada uprawnienia oficera ochrony obiektu portowego (ISPS). W dotychczas realizowanych projektach zajmował się także ochroną informacji, w tym także informacji niejawnych, posiada poświadczenie bezpieczeństwa – krajowym Tajne oraz międzynarodowym Poufne (NATO, UE, ESA).

Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Europejskiego, podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego, a także specjalistyczny kurs w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz liczne szkolenia zagraniczne.

Ciekawsze projekty:

 • Zabezpieczenie imprezy okolicznościowej z udziałem krajowych i zagranicznych osób C-level, osób o statusie VIP oraz krajowych polityków chronionych na podstawie odrębnych przepisów, wewnątrz magazynu wyrobów gotowych dużego zakładu produkcyjnego.
 • Ochrona miejsc pobytu sportowców podczas EURO 2012.
 • Audyt sieciowy dużego operatora logistycznego, a następnie stworzenie i wdrożenie koncepcji działu ochrony.

W ramach działalności non profit aktywnie uczestniczy w pracach w Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP oraz innych organizacji.

Jego specjalnością są audyty bezpieczeństwa oraz analiza podatności organizacji biznesowych na zagrożenia nietypowe (w tym hybrydowe). Aktualnie w ramach własnej działalności Risk Response wspiera kilka organizacji zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem kontraktowym, jak i zarządzania bezpieczeństwem.

JACEK TYBUREK
Partner Black Onion

Praktyk i ekspert z obszaru bezpieczeństwa i odporności organizacji. Doświadczenie zdobywał przez ostatnie 20 lat w różnych organizacjach, począwszy od firm produkcyjnych, handlowych, logistycznych i wielkich imprez sportowych. Pracował w firmach logistycznych (DSV, UPS, Wincanton) jako security manager oraz interim security manager, security supervisor w Gillette Poland International w fabryce w Łodzi, factory security manager British American Tobacco Poland, security risk management consultant i BCP/BCMS advisor Mainland European Locations w Hewitt Associates Poland, official sites safety & security manager for Poland dla UEFA - EURO 2012, security manager w Volkswagen Poznań, interim project management – security projects manager, deputy director security&IT office w Polskiej Grupie Zbrojeniowej/ Polskim Holdingu Obronnym.

Wdrażał skomplikowane systemy bezpieczeństwa operacyjnych w wiodących firmach działających na polskim rynku. Jego specjalności to:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i politykami odporności w obiektach przemysłowych i logistycznych, zarządzanie ciągłością działania (w tym ocena ryzyka i elementy DR IT), zarządzanie i wdrażanie technicznych systemów bezpieczeństwa,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji (w oparciu o wymagania ISO 27001),
 • procesy zapobiegania oszustwom, kradzieżom, defraudacjom zapobieganie stratom, wdrażanie ochrony informacji (technicznej i proceduralnej) w organizacjach,
 • zarządzanie personelem struktur bezpieczeństwa organizacji,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • przeprowadzanie audytów i ocen ryzyka.

Ponadto, jest pasjonatem problematyki bezpieczeństwa organizacji i miast oraz autorem licznych artykułów prasowych związanych z szerokim spektrum swoich zainteresowań i doświadczenia zawodowego. Obecnie pełni funkcję partnera w spółce Black Onion i jest inicjatorem Black Onion Resilience Community – społeczności osób zajmujących się odpornością organizacji.

Partner merytoryczny:

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości 499 zł + VAT/osoba.
 2. Płatność na podstawie faktury pro-forma wystawionej po otrzymaniu zgłoszenia od uczestnika.
 3. Opłata obejmuje
  • dostęp do szkolenia online w dnu 28.09.2020 r.,
  • możliwość uzyskania opinii eksperta,
  • prezentację ze szkolenia w wersji PDF
  • dostęp do nagrania szkolenia online,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu online,
  • artykuły merytoryczne i prezentacje poszerzające wiedzę z zakresu tematycznego szkolenia.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy 3–5 osób – organizator udzieli 10% rabatu, powyżej 5 osób – możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa.
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14.09.2020 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po tym terminie, a nie weźmie udziału w szkoleniu, zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.
  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu online.
 6. Składając zamówienie na szkolenie online po terminie możliwej rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za szkolenie online w pełnej wysokości. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu online może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora szkolenia).
 7. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia online kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty wydarzenia.
 8. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze proforma.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia online.
 10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia spółkę Forum Media Polska do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu

Kontakt

PARTNERZY:

Karolina Warsicka
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 692 057 012
karolina.warsicka@forum-media.pl

KWESTIE MERYTORYCZNE:

Magdalena Libiszewska
Redaktor naczelna „Logistyki a Jakość”
tel. 607 551 229
magdalena.libiszewska@forum-media.pl