DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ

#TEMAT: KRADZIEŻE PRACOWNICZE W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH – niewygodny temat, ale realny problem. Jak im zapobiegać?

Spotykamy się: 28 września 2020 r. w godz. 11.00-15.00

ZAJMIJ SWOJE MIEJSCE!

Uwaga! Promocja tylko do 12.08.2020!

429 zł netto zamiast 499 zł netto

Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny, aby uzyskać najlepszą cenę:

1. Zgłoszenie dla:

Uczestnik 1.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 2.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 3.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 4.
E-mail
Stanowisko
2. Dane zamawiającego:
Kod pocztowy: -

3. Zgody formalne:

Zaznacz wszystkie

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Akceptuję regulamin korzystania z serwisu ClickMeeting

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, Poznań (dalej: My). Podane przez Państwa tutaj dane będziemy przetwarzać w celu marketingu towarów i usług sprzedawanych przez nasze wydawnictwo, jak również w celu przekazania ich naszym partnerom handlowym, których listę znajdziesz tutaj. Po przekazaniu Państwa danych do Naszych partnerów, powinni oni przesłać Państwu odrębne informacje o regułach przetwarzania Państwa danych. Wyrażone przez Państwa zgody mają charakter dobrowolny i przysługuje Państwu prawo ich wycofania pisząc na adres bok@forum-media.pl lub na adres: Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przez Forum Media Polska sp. z o.o. dokonanego przed otrzymaniem wycofania zgody. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Forum Media Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe znajdziesz tutaj. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przekazanie swoich danych marketingowych Partnerom i decydują się Państwo na wzięcie udziału w wyższej niż proponowana na stronie cenie, prosimy o kontakt pod adresem agata.nowacka@forum-media.pl w celu złożenia zamówienia.

Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego.
W przypadku braku takiego upoważnienia organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami udziału w wydarzeniu.„Pracownica magazynu zatrzymana za kradzież perfum”, „Uważaj na tanie smartfony i inne urządzenia. Mogą pochodzić z wielkiej kradzieży magazynu”, „Mieszkaniec powiatu olsztyńskiego podejrzany o zuchwałą kradzież z magazynu celnego”, „Pracownicy magazynu kurierskiego odpowiedzą za kradzież przesyłek” – to kilka nagłówków artykułów z ostatnich miesięcy, które dotyczą niewygodnego tematu, jakim są kradzieże pracownicze w obiektach magazynowych.

Jak szacuje jedna z firm audytorskich, w długie weekendy i weekendy wakacyjne odnotowano 40-proc. wzrost liczby kradzieży towarów. Zwiększone zapasy, które w ostatnich miesiącach wypełniają i wypełniać będą magazyny, mogą stać się celem kradzieży.

Jak zapobiegać znikaniu towaru z magazynu i tym samym – znikaniu zysku firmy?
Jeśli zarządzasz magazynem lub odpowiadasz za logistykę i łańcuch dostaw – nie może zabraknąć Cię na tym spotkaniu!

Szkolenie online odpowie na takie zagadnienia jak:

 • Poznaj wroga swojego magazynu, czyli sposoby kradzieży – na wstępie spotkania przeanalizujemy, jak pracownicy okradają magazyny. Poznasz kilka przykładów znikającego towaru, które mogą Cię zaskoczyć!
 • Loss prevention, a kradzieże zorganizowane – typ straty implikuje sposób walki z nią. Przeanalizujemy typologię kradzieży i przedstawimy niedoskonałości systemowe, które im sprzyjają z uwzględnieniem rodzaju obiektu magazynowego (składowanie drobnicy paletowej, kurierski, cross-dock).
 • Bardzo trudno udowodnić kradzież z magazynu bez przyłapania pracownika na gorącym uczynku. Znacznie łatwiej jest wprowadzić środki zapobiegające. Jakie działania prewencyjne możesz podjąć, by ograniczyć kradzieże pracownicze?
 • Najsłabsze ogniwa zabezpieczeń w magazynie – poznaj je, bo lepiej stratom zapobiegać, niż je leczyć. Analiza zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, które sprawią, że twój magazyn nie będzie krzyczał „zapraszam do kradzieży”!
 • Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży – co musisz wiedzieć i jak powinieneś działać po stwierdzeniu faktu kradzieży.
 • Szersza perspektywa: w procesie zarządzania ryzykiem podstawą jest definiowanie kluczowych ryzyk, prawdopodobieństwo ich materializacji i wpływu na biznes. Business Continuity Planning (BCP) dziś jest ważne jak nigdy dotąd. Posiadanie planów postępowania w kryzysie i planów zarządzania ciągłością działania powinno być normą, ale czy jest? Jak przygotować się do zdarzeń nieprzewidywalnych?

Co otrzymasz zapisując się na szkolenie online?

dostęp do eksperckiej wiedzy
możliwość uzyskania opinii eksperta na nurtujące Cię pytania,
prezentację w wersji PDF
dostęp do nagrania szkolenia,
 
test końcowy sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia online,
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu online poświadczający Twoją wiedzę i nowe umiejętności
artykuły merytoryczne i prezentacje poszerzające wiedzę z zakresu tematycznego szkolenia,
bezpłatny dostęp do elektronicznego wydania „Nowoczesnego Magazynu” 4(2020).

Wiedzą podzieli się:

JACEK TYBUREK
Partner Black Onion

Praktyk i ekspert z obszaru bezpieczeństwa i odporności organizacji. Doświadczenie zdobywał przez ostatnie 20 lat w różnych organizacjach, począwszy od firm produkcyjnych, handlowych, logistycznych i wielkich imprez sportowych. Pracował w firmach logistycznych (DSV, UPS, Wincanton) jako security manager oraz interim security manager, security supervisor w Gillette Poland International w fabryce w Łodzi, factory security manager British American Tobacco Poland, security risk management consultant i BCP/BCMS advisor Mainland European Locations w Hewitt Associates Poland, official sites safety & security manager for Poland dla UEFA - EURO 2012, security manager w Volkswagen Poznań, interim project management – security projects manager, deputy director security&IT office w Polskiej Grupie Zbrojeniowej/ Polskim Holdingu Obronnym.

Wdrażał skomplikowane systemy bezpieczeństwa operacyjnych w wiodących firmach działających na polskim rynku. Jego specjalności to:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i politykami odporności w obiektach przemysłowych i logistycznych, zarządzanie ciągłością działania (w tym ocena ryzyka i elementy DR IT), zarządzanie i wdrażanie technicznych systemów bezpieczeństwa,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji (w oparciu o wymagania ISO 27001),
 • procesy zapobiegania oszustwom, kradzieżom, defraudacjom zapobieganie stratom, wdrażanie ochrony informacji (technicznej i proceduralnej) w organizacjach,
 • zarządzanie personelem struktur bezpieczeństwa organizacji,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • przeprowadzanie audytów i ocen ryzyka.

Ponadto, jest pasjonatem problematyki bezpieczeństwa organizacji i miast oraz autorem licznych artykułów prasowych związanych z szerokim spektrum swoich zainteresowań i doświadczenia zawodowego. Obecnie pełni funkcję partnera w spółce Black Onion i jest inicjatorem Black Onion Resilience Community – społeczności osób zajmujących się odpornością organizacji.

Partner merytoryczny:

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości 429 zł + VAT/osoba.
 2. Płatność na podstawie faktury pro-forma wystawionej po otrzymaniu zgłoszenia od uczestnika.
 3. Opłata obejmuje
  • dostęp do szkolenia online w dnu 28.09.2020 r.,
  • możliwość uzyskania opinii eksperta,
  • prezentację ze szkolenia w wersji PDF
  • dostęp do nagrania szkolenia online,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu online,
  • artykuły merytoryczne i prezentacje poszerzające wiedzę z zakresu tematycznego szkolenia.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy 3–5 osób – organizator udzieli 10% rabatu, powyżej 5 osób – możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa.
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14.09.2020 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po tym terminie, a nie weźmie udziału w szkoleniu, zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.
  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu online.
 6. Składając zamówienie na szkolenie online po terminie możliwej rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za szkolenie online w pełnej wysokości. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu online może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora szkolenia).
 7. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia online kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty wydarzenia.
 8. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze proforma.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia online.
 10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia spółkę Forum Media Polska do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu

Kontakt

PARTNERZY:

Karolina Warsicka
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 692 057 012
karolina.warsicka@forum-media.pl

KWESTIE MERYTORYCZNE:

Magdalena Libiszewska
Redaktor naczelna „Logistyki a Jakość”
tel. 607 551 229
magdalena.libiszewska@forum-media.pl